Казвам се Анна Никова, аз съм от България. От близо 3 години изучавам Дао Ин Янгшенгун при д-р Бутримов. Продължавам да се уча и вече една година въвеждам някои от комплексите в практиките, които водя за други хора. Преди четири години в моето семейство възникна трудна ситуация — някои от по-възрастните се разболяха много тежко. Беше необходимо да се грижим за тях и по някакъв начин да се занимаваме с ежедневните дела. Това продължи повече от година и здравето ми — нервната ми система — започна да отказва. Постоянно се чувствах тревожна и хронично ми липсваше сън. За мой късмет реших да опитам курсовете по Дао Ин при Владимир Александрович. Още в първите 2 месеца на занятията разбрах, че тази система предлага изключително ефективни решения за различни заболявания. Конкретно при мен на четвъртия месец от тренировките сънят ми се нормализира напълно и промените в настроението изчезнаха. Започнах да имам достатъчно сили и енергия, за да се справя с всичките си задължения и най-важното — възвърнаха се оптимизмът ми и радостта от живота. Реших, че аз самата ще изучавам по-задълбочено и ще споделям знания за Дао Ин Яншенгун с други хора.

Ще дам няколко примера с мои ученици.

Млада жена на 37 години с много тежко храносмилателно разстройство, довело до продължително безрезултатно болнично лечение и до нетрудоспособност. За 6 месеца практикуване на Ши Ер Фа, комплекса за Стомах и далак, на практика възстанови здравето си, възстанови емоционалния и психическия си баланс. В резултат на това последваха промени в живота й — намери си нова работа и промени мястото си на пребиваване с такива, които отдавна искше.

80-годишна жена със сърдечни проблеми показа нормализиране на кръвното налягане и сърдечната дейност след само 1 месец упражнения и след преглед от нейния кардиолог, намали дозата на лекарствата си наполовина. Продължава със занятията.

Мъж на 68 години с диабет тип 2, поддържа диета и приема лекарства. След шест месеца редовна, ежедневна практика на Дао Ин, кръвната му захар се нормализира и напълно спря да лекарствата. Поддържа нивото на захарта само с правилно хранене и упражнения 2-3 пъти седмично.

Много се радвам, че съществува Дао Ин Яншенгун, че д-р Бутримов дава възможност да се изучава системата. Тази система, в комбинация с един правилен начин на живот, може да осигури здраве на всеки човек, както и значително да ускори лечението на различни заболявания. Много благодаря на създателя на системата — Грандмайстор Жан Гуанде и неговите ученици, които я разпространяват. От мое име и от името на моите ученици — огромно благодаря на Владимир Александрович Бутримов за възможността да се уча от него и в резултат на това да се радвам на прекрасно здраве и живот.

Меня зовут Анна Никова, я из Болгарии. Занимаюсь Дао Инь Яншенгун у д-ра Бутримова почти 3 года. Продолжаю учиться сама и уже год, как ввела некоторые из комплексов в практики, которые веду для других людей. Четыре года назад в моей семье сложилась тяжелая ситуация – одновременно, очень серьезно заболели несколько старших членов. Необходимо было за ними ухаживать и как-то заниматься и ежедневными делами. Это продолжалось больше года и мое здоровье, моя нервная система стали давать сбой. Я постоянно чувствовала тревожность, стала хронически недосыпать. На мое счастье, я решила попробовать заниматься на курсах Дао Инь у Владимира Александровича. Уже с первых 2 месяцев занятий я поняла, что эта система предлагает исключительно эффективные решения для разных заболеваний. Конкретно для меня, на четвертом месяце занятий полностью нормализовался сон и ушли перепады настроения. Сил и энергии стало хватать на все обязанности и самое главное , восстановился мой оптимизм и радость от жизни. Я решила, что сама буду глубже изучать и делиться знаниями о Дао Инь Яншенгун с другими людьми.

Приведу несколько примеров моих учеников.

Mолодая женщина, 37 лет – с очень сильным расстройством пищеварения, которое привело ее к продолжительному больничному лечению без результата и к невозможности работать. За 6 месяцев практики Ши Ер Фа, комплекса Желудок и Селезенка, практически восстановила здоровье,  восстановила душевное и психическое равновесие. Как результат – кардинальные изменения в жизни — нашла новую работу и поменяла место жительства на те, которые давно хотела.

Женщина в возрасте 80 лет, проблемы с сердцем, уже после 1 месяца занятий показала нормализацию давления и сердцебиения и по предписанию своего врача кардиолога снизила дозу  принимаемых лекарств в два раза. Продолжает заниматься.

Мужчина – возраст 68 лет – диабет второго типа, соблюдал диету и принимал лекарства. За полгода регулярных, ежедневных занятий Дао Инь получил нормализацию сахара в крови и полностью отказался от лекарств. Поддерживает уровень сахара только правильным питанием и занятиями 2-3 раза в неделю.

Я очень счастлива, что есть Дао Инь, что д-р Бутримов сделал возможным изучать систему. Она, в сочетании с правильным режимом жизни, может обеспечить здоровье человека, как и намного ускорить лечение различных заболеваний.

Огромное спасибо создателю системы – Грандмастеру Чжан Гуандэ и его ученикам, которые ее распространяют. От моего имени и от имени моих учеников — огромное спасибо Владимиру Александровичу за возможность учиться у него и как результат – радоваться здоровью и жизни.